“Kendi kendimizle iyi bir ilişki kurmak başkalarına sevgi, hoşgörü ve bilgelikle yaklaşmanın şartlarından biridir.”

Melanie Klein

Terapi Yaklaşımlarımız

Emdr Terapisi
Dinamik Psikoterapi
Çözüm Odaklı Terapi
Stratejik Aile Terapisi
Bilişsel Davranışçi Terapi