"Özgürlük, başınıza gelenlerle ne yaptığınızdır."

Jean Paul Sartre

Hakkımızda

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yataklı kadın servisinde nevrotik ve psikotik vakalar üzerine klinik gözlem ve çalışmalar yaptı.
Kariyerine özel bir kurumda psikolojik destek ihtiyacı olan ailelere ve çocuklara danışmanlık vererek başlamıştır. Danışmalık merkezlerinde terapi çalışmalarını sürdürmüştür. Sivil toplum örgütünde gönüllü psikolog olarak travma mağduru kadınlar ve ergenlerle çalışmaktadır. EMDR Travma İyileştirme Grubu gönüllüsüdür. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.
Sabiha Doğan, bireysel psikoterapi görüşmelerinde Psikodinamik Psikoterapi, Destekleyici Psikoterapi ve EMDR Terapisi yönelimli çalışmaktadır. Çalışma alanı ağırlıklı olarak psikolojik travmalar olup; kaygı bozuklukları, fobiler, panik atak, depresyon, kayıp-yas, göç, duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları, ilişki sorunları ve cinsel sorunlardır (vajinusmus, erken boşalma, sertleşme bozuklukları, kadınlarda uyarılma ve orgazm bozuklukları, cinsel travma).

İş Deneyimleri: Bilfen Okulları, Öykü Danışmanlık Merkezi, Pedamed Psikiyatri Kliniği.
Şu anda meslek hayatına, Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde Klinik Psikolog olarak devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler:
• Üniversite: Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
• Yüksek Lisans: Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Bölümü, Klinik Psikoloji Uzmanlığı
• Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Yetişkinlerde Yeme Bozukluğu ve Uyku Bozukluğu arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
• Yüksek Lisans: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Psikoloji
• Yüksek Lisans Bitirme Tezi: Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik Yansımalarının Değerlendirilmesi
Kişilik Bozuklukları ve Dinamik Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyon- Prof. Dr. Doğan Şahin-Çapa Yetişkin Psikiyatrisi (3 yıl)
Lacancı Psikanaliz -Lacan’da Temel Kavramlar ve Klinik yapılar Simay Karakaş
Lacancı Psikanaliz Eğitimleri – Dr. Fiona Faraci & Dr. Pınar Arslantürk
Rorschach Testi – Yetişkin Rorschach ve Projektif Testler Derneği-Tevfika İkiz (Süpervizyon Süreci)
Travmada Müdahale Yöntemleri Eğitimi – Travma Çalışmaları Derneği
İmago Çift Terapisi – Workshop, Evlilik Terapileri Enstitüsü
İstanbul Üniversitesi- Evlilik ve Aile Danışmanlığı Programı (450 saat)
Çözüm Odaklı Terapi eğitimi-Esra İşmen Gazioğlu-İstanbul Üniversitesi
EMDR Eğitimi-I.Modül-Emre Konuk-DBE (Davranış Bilimleri Enstitüsü)
Migren ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi – Davranış Bilimleri Enstitüsü
Bilişssel Müdahaleler ve EMDR Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü
Bağlanma Travmaları ve EMDR Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - DATEM (Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi) - Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
• Travma Sonrası Stres Bozukuğu
• Yaygın Kaygı Bozukluğu
• Depresyon
• Obsesif-Kompülsif Bozukluk
• Panik Bozukluk
• Agorafobi
• Sosyal Kaygı
• Yeme Bozuklukları
CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) Cinsel işlev Bozuklukları 1. ve 2. Düzey Eğitimi
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (Türk Psikologlar Derneği)
Nöropsikoloji Testler, Pınar Uysal Cantürk
Stroop Testi TBAG Formu, Wisconsin Kart Eşleme Testi, Görsel – İşitsel Sayı Dizileri Testi B form
CAS Testi (Cognitive Assessment System) - İstanbul Üniversitesi
Torrance Testi - Georgia Üniversitesi
Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ( MMPI Testi) - Uludağ Üniversitesi
Bilinçdışı Düşlemler Seminerleri Dr. Pınar Arslantürk ve Dr. Fiona Faraci Lacancı Psikanaliz Çalışmaları
Freud’tan Lacan’a Dürtü Kuramı Prof. Dr. Paul Laurent Assoun Lacancı Psikanaliz Çalışmaları
Psikanalizde Dürtü Dr. Pınar Arslantürk ve Dr. Fiona Faraci Lacancı Psikanaliz Çalışmaları
Dürtü Metaforları Prof. Dr. Christian Hoffmann
Yüceltme & Klinik Diyalog Baturalp Aslan, Pınar Arslantürk ve Dr. Fiona Faraci Lacancı Psikanaliz Çalışmaları

Dernek Üyeliklerimiz