Hoş geldiniz…
Terapiyi bir yolculuk olarak görüyorum. Bu yolculukla insan, kendi içsel yolculuğuna çıkar ve terapist de insanın bu yolculuğuna eşlik eder. Bu yolculukta insan kimi zaman engebeli, zorlu ve dar sokaklardan geçer; kimi zamansa kendi hayatını kucaklayan, kendini olduğu gibi kabul eden ve kendi gerçekliğine yürüdüğü yeni yollar keşfeder. Her nasıl olursa da yolculuk, terapist dinamikleri anlamak ve soruna çözüm üretmek için adım adım insanın dünyasını arşınlamaya başlar. Arzulanan nokta insanın iyilik halini korumak ve kendi varoluşuna ulaşma çabasında yanında olmaktır.

1-) Bireysel Terapi: Danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü seanslardan oluşmaktadır. Psikoterapinin ana ekseni psikolojik değerlendirme, yapılandırılmış terapi süreci ve danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardan oluşmaktadır. Terapist danışanın problemine ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı amaçlar.
Bireysel terapide çalışılan sorunlar; depresyon, kendine güven, uyku sorunu, mutsuzluk, fobiler, geçmiş olumsuz yaşantılar, kaygı ve korkular, panik bozukluk, uykusuzluk, performans kaygısı, bağımlılık, yeme bozuklukları, insan ilişkilerinde problem yaşama gibi konular yer almaktadır.

2-) Travma Terapisi: travma, bireyin günlük işlevselliğini kesintiye uğratan her türlü tehditkar olaydır. Travma sözcüğü Eski Yunanca’da “yaralanma” anlamına gelir. Travmayı olağandışı kılan şey bireyin yaşam olaylarında baş etmesini sağlayan savunma mekanizmasının işlevsiz hale gelmesidir.
Travma sonrasında kişi yoğun bir yönlendirilmemiş öfke, üzüntü ve olayın tekrarlanabileceğine yönelik yoğun bir korku yaşar. Travma sonrası bireylerde duygusal, fiziksel, sosyal ve bilişsel problemler görülmektedir. Unutulmamalıdır ki herkes aynı tepkileri aynı zamanda ve aynı devamlılıkta göstermez.
Psikolojik travmaların tedavisinde EMDR ve Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemlerinin etkinliği çok sayıda çalışma tarafından gösterilmektedir.

3-) EMDR Terapisi: EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Devamı...